Comissions de treball

Actualment a l’associació ens dividim la feina en diferents grups de treball per tal d’agilitzar presa de decisions i organitzar-nos millor les tasques.

Comissió de comunicació: s’encarrega de gestionar les xarxes socials, les entrevistes a la radio, la redacció dels comunicats (mails, tríptics, publicacions locals…), gestió de la web.

Comissió de campanyes i festes: són els responsables de pensar i desenvolupar les campanyes de comerç que es duguin a terme tant a nivell local com en coordinació amb la Federació de Comerç de la Selva per dur a terme campanyes a nivell de comarca.

Comissió de Protecció de Dades: vetlla perquè l’associació compleixi en tots els àmbits la normativa de la RGPD (a nivell de web, mails, publicitat, xxss, formularis…) recollint les autoritzacions pertinents dels socis i emmagatzemant la informació a llocs regulats per la normativa.

Comissió comercial i de beneficis: s’encarrega d’aconseguir nous beneficis i descomptes que ens puguin ser d’interès per a tots els associats així com de fer difusió del objectius, missió i valors de l’associació per aconseguir ser més socis.
Comissió de tràmits: són les persones delegades per la junta que es reuneixen amb ajuntament, Federació de Comerç, etc… i són les responsables de dur a terme els tràmits burocràtics que requereix l’associació.

Comissió de formació: actualment encara en tràmit, però serà el grup encarregat de coordinar i gestionar formació que pugui ser d’interès per a tots els associats.